Zásady ochrany osobních údajů podle Čl. 13 a 14 EU-GDPR

1. Kontrolér a kontaktní údaje inspektora ochrany údajů

2. Jaké jsou zdroje osobních údajů?

3. Za jakým účelem a na jakém právním základě se osobní údaje zpracovávají?

4. Příjemci osobních údajů

5. Jsou údaje předávány do třetí země nebo do mezinárodní organizace?

6. Doba uchovávání dat

7. Práva subjektů údajů

8. Povinnost poskytnout údaje

9. Probíhá automatické rozhodování nebo profilování?